Pambiworo Lelayu - MC Lelayu Bahasa Jawa

Bismilahirohmanirohhim
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah

Alhamdulillahilladzi Khalaqal Mauta, Wal Hayaata, Liyabluwakum Ayyukum Ahsanu ‘Amala, Wahuwal ‘Aziizul Ghafuur, Asy Haduallaa Ilaa haillallah, Wa Ash Haduanna Muhammadan ‘Abduhu Warasuluhu, Allahumma Shalli ‘Ala Muhammad, Wa ‘Ala Ali Muhammad

Bpk/Ibu poro rawuh asung belosungkowo ingkang tansah kinurmatan, monggo ingkang sepindah kulo aturaken ngaturaken raos syukur wonten ngarso  dalem Allah SWT bilih ing siang meniko kulo lan panjenengan sami tasih pinaringan kesehatan kesempatan ugi pinaringan wekdal ingkang longgar kagem ngaturaken belo sungkowo sedanipun almarhum ...... dumugi yuswa .......tahun
Mugi-mugi sedanipun ........ ing yuswo ........ tahun puniko sedo khanti khusnul khotimah. Aamiin.

Bpk/Ibu poro asung belo sungkowo ingkang kinurmatan ing mriki kulo minongko pranoto coro wonten ing upacara bidhaling layon almarhum ..........  ajeng ngaturaken reroncening adicara ing siang meniko

Ingkang ongko setunggal pambuko
Ingkang ongko kalih maosan serat lelayu
Ingkang ongko tigo atur pabagyo harjo saking keluargo
Ingkang ongko sekawan Atur tanggap dukito saking masyarakat Kalurahan Kadipiro
Ingkang ongko gangsal Pandonga
Ingkang ongko enem inggih puniko Penutup
Para rawuh asung belo sungkowo ingkang kinurmatan monggo acara bidhaling layon ing siang meniko kito buka khanti waosan Basmalah

“Bismillahirmohmanirohom”

Acara ingkang ongko kalih inggih meniko Waosan Serat Lelayu
----------Teks lelayu-----------------
Mekaten waosan serat lelayu sedanipun  ................

Sak lajengipun Acara ingkang ongko tigo inggih meniko atur pambagyo harjo saking kaluargo
Ingkang ajeng kasalirani dhening Bapak ....... , ingkang jumenengipun dipun apit dhening Bapak ..... ugi Bapak.......  Dumateng Bapak.... wekdal kulo sumanggaaken
--------------atur pambagyo harjo----------------
Maturnuwun dumateng Bapak ......

Sak lajengipun acara ingkang ongko sekawan –atur tanggap dukito saking masyarakat kadipiro ingkang dipin kasalirani Bapak Lurah Kadipiro, Dumateng Bapak ............  wekdal kulo sumanggaaken
-------------atur tanggap dukito-------
Matur nuwun dumateng Bapak Lurah Kadipiro Bapak..................

Bapak Ibu poro asung belo sungkowo ingkang tansah kinurmatan
Sak lajengipun acara ingkang ongko gangsal inggih puniko Pandongo, ingkang  badhe nyepuhi pandongo inggih meniko Bapak ........
Dumateng Bapak ............ kulo sumanggaaken
--------Doa--------
Matur nuwun bapak ................. ingkang sampun ngaturaken pandonga dumateng almarhum  ...........

Sak lajengipun dumateng poro keluwargo poro kawulo muda, sumonggo ingkang piniji hamanggul pethining layon kasuwun samekto ing gati. inggih meniko ngusung wonten ing Ambulace ingkang dipun siapaken wonten ing sak ngajenging wisma duhkito
Dumateng poro asung belosungkowo, mekaten menggah lampahing upacara bidhaling layon, layon badhe kapetak saha kasareaken wonteng ing ASTANA...... sru panyuwunipun para panandhang, hambok bilih para asung belosungkowo mboten wonten pambengan, kasuwun mangke ndherekaken bidhaling layon dumugi ing Astana....... Wondene wonten pakaryan ingkan wigati kulowargo panandhang hamung saget ngaturaken panuwun saha ngaturaken sugeng kondur.
Sak lajengipun acara ingkang pungkasan inggih meniko penutup
Monggo bapak Ibu poro asung belosungkowo kito tutup acara ing siang meniko kanthi maos hamdalah

“Alhamdulillah”

Kulo pribadi minongko pranoto coro mbok bilih anggen kulo ngaturaken urut reroncening adicara wonten kiranging trapsila, subo sito miwah kiranging basa tuwin sastro mawantu wantu nyuwun lubering pangaksami
Ing wasono  akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah
Wassalamualaikumk wr wb

Maturnuwun kondur ipun nderekaken

pambiwara lelayu bahasa jawa
sunset - pixabay


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel